De heterogene taalsituatie en het meertalig onderwijs in Friesland

Reitze Jonkman, Alex Riemersma

Samenvatting

De verdeling van sprekers van het Fries en het Nederlands verschilt in Friesland nogal sterk per leefgebied. Fries is in de dorpen en op het platteland in de meerderheid, in de stad overheerst het Nederlands. Dit heeft grote consequenties voor de beginsituatie van de leerlingen in het onderwijs.

Trefwoorden


meertaligheid; Fries

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.