Meertalig whatsappen: Het taalgebruik van Friese jongeren op sociale media

Auteurs

  • Lysbeth Jongbloed-Faber

Trefwoorden:

Fries, taalontwikkeling, sociale media

Samenvatting

Welke talen gebruiken jongeren op sociale media? En welke plek krijgt een minderheidstaal als het Fries, dat niet iedereen schrijft, spreekt of verstaat?

Downloads

Citeerhulp

Jongbloed-Faber, L. (2017). Meertalig whatsappen: Het taalgebruik van Friese jongeren op sociale media. Levende Talen Magazine, 104(2), 24–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1668

Nummer

Sectie

Artikelen