'Grammatica is een saai hulpding'

Alex van Schooten

Samenvatting

Over de zin en onzin van grammatica verschillen leerlingen van mening, zoals blijkt uit een gesprek met Sarah Dunieavy, Natalia Eernstman, Cizela Slot, Zoran Holtkamp en Justin Krüger van het Hervormd Lyceum Zuid, een scholengemeenschap voor havo en vwo in Amsterdam.

Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; grammatica-onderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.