Centrale examens leesvaardigheid mvt gekoppeld aan ERK

José Noijons, Erna van Hest

Samenvatting

Het Europees Referentiekader gaat een steeds grotere rol spelen in het voortgezet onderwijs. Het Cito heeft daarom onderzocht hoe de huidige centrale examens zich verhouden tot de niveau-beschrijvingen van het ERK.


Trefwoorden


centraal examen; ERK voortgezet onderwijs; Cito

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.