Leerbaar is nog niet hanteerbaar

Ludo Permentier, Rick Schutz

Samenvatting

De Nederlandse spelling is geen opzoekspelletje geworden. Bij de spellingwijziging van 2005 is er volgens de auteurs alleen sprake geweest van aanvullingen op de reeds bestaande spelling. Bovendien hoeven de meeste taalgebruikers deze ‘Groot Dicteeregels’ niet eens te kennen.

Trefwoorden


Nederlands; spelling; Groene Boekje

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.