Strategietraining en leesvaardigheid; Theorie en praktijk in balans

Peter Bimmel, Ron Oostdam

Samenvatting

In Levende Talen, nr. 511 stond het verslag van een experimentele studie naar de effecten van twee programma's voor het trainen van leesstrategieën op de leesvaardigheid Nederlands en Engels (Oostdam & Bimmel, 1996a). Geen van beide programma's bleek waarneembare effecten te hebben. In dit artikel doen we verslag van een tweede studie waarin opnieuw is nagegaan in hoeverre strategietraining effect heeft op de leesvaardigheid Nederlands en Engels. De resultaten laten zien dat een training van leesstrategieën grote effecten kan hebben op de leesvaardigheid Nederlands. Daartoe moeteen trainingsprogramma echter wel aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Tegelijkertijd toont deze tweede studie aan dat transfer naar het lezen in een vreemde taal (Engels) niet zonder meer optreedt.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; leesvaardigheid; leesstrategie

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.