[1]
Groot, P. 1994. Tekstbegrip en woordselectie in het vreemde-talenonderwijs. Een kwantitatieve benadering. Levende Talen Magazine. 81, 494 (jul. 1994), 533–536.