[1]
Kempen, G. 1993. Zinsontleding kan een exact vak worden. Levende Talen Magazine. 80, 483 (jul. 1993), 459–462.