[1]
Jong, J. de 2012. Niet al te Bijbelvaste Hoog- en Klaagliederen. Levende Talen Magazine. 99, 2 (apr. 2012), 32–33.