[1]
Bruijn, T. de, Coppen, P.-A., Snel, B., Timmermans, M., Walinski, R. en Wassenberg, N. 2016. Grammatica 2.0: ‘Waarom heeft niemand ons dat eerder op deze manier verteld?’. Levende Talen Magazine. 103, 7 (dec. 2016), 45–47.