[1]
Coppen, P.-A. en Witte, T. 2018. Vakdidactisch onderzoek bij het schoolvak Nederlands als brug tussen discipline en praktijk. Levende Talen Magazine. 105, special (jun. 2018), 44–45.