[1]
Rijlaarsdam, G. en Janssen, T. 2018. Vakdidactisch onderzoek: Over nut, noodzaak en mogelijkheden. Levende Talen Magazine. 105, special (jun. 2018), 64–65.