[1]
Jong, G. de 2021. Kurrikulum.frl: Op weg naar een nieuw curriculum voor het schoolvak Fries. Levende Talen Magazine. 108, 2 (mrt. 2021), 38–39.