[1]
Coelen, W. van der en Groenendijk, R. 2011. Op weg naar een Taallab? Een verkenning van de onderwijskundige, vakinhoudelijke en praktische invulling van ‘taalbewust onderwijs’. Levende Talen Magazine. 98, 5 (jan. 2011), 16–20.