[1]
Veltman-van den Bos, A. 2004. Edelachtbare! Argumentatie in het recht ter voorbereiding op het schoolexamen Spreekvaardigheid Nederlands. Levende Talen Magazine. 91, 2 (apr. 2004), 18–20.