[1]
Knijff, H. de en Vries, E. de 2002. Educatief Partnerschap; lerarenopleidingen op nieuwe leest. Levende Talen Magazine. 89, 4 (jul. 2002), 17–18.