(1)
Mets, J. Het Peil Van De Luistervaardigheid Moderne Vreemde Talen. LTM 1994, 81, 365-366.