(1)
Oostdam, R.; Rijlaarsdam, G. Aandacht Voor Transfer in Leergangen Nederlands En Moderne Vreemde Talen. LTM 1993, 80, 570-574.