(1)
Hulshof, H. Taalkunde in Het Voortgezet Onderwijs; Ten Geleide. LTM 1991, 78, 233-234.