(1)
Benedictus, S. Meertaligheid in Europees Perspectief. LTM 2015, 102, 26-30.