(1)
Leeuw, B. van der; Meestringa, T. Samenhangend Onderwijs in Geletterdheid in Alle Vakken (deel 1): Nederlands Als Kernvak. LTM 2017, 104, 24-28.