(1)
Coppen, P.-A.; Witte, T. Vakdidactisch Onderzoek Bij Het Schoolvak Nederlands Als Brug Tussen Discipline En Praktijk. LTM 2018, 105, 44-45.