(1)
Rijlaarsdam, G.; Janssen, T. Vakdidactisch Onderzoek: Over Nut, Noodzaak En Mogelijkheden. LTM 2018, 105, 64-65.