(1)
Jong, G. de. Kurrikulum.Frl: Op Weg Naar Een Nieuw Curriculum Voor Het Schoolvak Fries. LTM 2021, 108, 38-39.