(1)
Ekens, T. SOS: Samenhang Op School – Samenhang in De Vernieuwde Onderbouw. LTM 2006, 93, 13-15.