(1)
Bodde-Alderlieste, M. Stand Van Zaken Kerndoelen Talen in Primair En Voortgezet Onderwijs. LTM 2005, 92, 5-8.