(1)
Vries, E. de. Het Lees- En Luisterdossier. LTM 2000, 87, 6-9.