(1)
Hurk, M. van den. Het Land Dat in Mij Woont. LTM 2001, 88, 36-37.