(1)
Knijff, H. de; Vries, E. de. Educatief Partnerschap; Lerarenopleidingen Op Nieuwe Leest. LTM 2002, 89, 17-18.