Bonset, H. (2010). Nederlands in het voortgezet en hoger onderwijs: Hoe sluit dat aan? Deel 1. Levende Talen Magazine, 97(3), 16–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/101