Robben, H. (1998). Talenexamens 1998: resultaten en conclusies. Levende Talen Magazine, 85(532), 433–435. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1011