Coenen, L., & Prak, D. (1998). Naar een leerplan Geïntegreerd literatuuronderwijs. Levende Talen Magazine, 85(534-535), 531–535. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1019