Hamel, J., & Witte, T. (1998). Eén gezamenlijk leesdossier; De hoeksteen van het literatuuronderwijs. Levende Talen Magazine, 85(534-535), 583–591. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1022