Westhoff, G. (1998). Een leraar met ondertitels; Achtergronden van de doeltaal-voertaalpraktijk. Levende Talen Magazine, 85(530), 266–269. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1026