Mulder, H., Rijlaarsdam, G., Tholey, M., & Witte, T. (1999). Leergangen wegen; Vergelijkende beschrijvingen nieuwe leergangen voor de talen in de tweede fase. Levende Talen Magazine, 86(536), 2–12. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1027