Gelderen, A. van. (1996). Allochtone en autochtone leerlingen in het vreemde-talenonderwijs; Zijn er relevante verschillen?. Levende Talen Magazine, 83(506), 10–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1030