Pit, M. (1996). voor taalmiddelen geen plaats? Het nieuwe niveaustelsel voor examens moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 83(509), 229–231. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1047