Goossen, P. (2010). Ervaringen met keuzewerktijd op een daltonschool. Levende Talen Magazine, 97(4), 18–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/105