Bergsma, A., & Ven, G. van der. (1996). Het proces achter het resultaat; Handreikingen voor NT2-docenten bij zelfstandig leren. Levende Talen Magazine, 83(510), 268–271. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1052