Rijlaarsdam, G., & Couzijn, M. (1996). Leren leren bij Nederlands in de basisvorming; De dubbele bodem van het onderwijs. Levende Talen Magazine, 83(510), 301–306. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1054