Krijgsman, A., & Mulder, J. (1996). Normen en waarden in het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Magazine, 83(512), 396–399. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1067