Gelderen, A. van, & Oostdam, R. (1996). Weinig oplossingen voor grote problemen. Levende Talen Magazine, 83(512), 400–406. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1068