Boers, R., & Zuijlen, N. van. (1996). Waar draait het om? De ontwikkeling van examenopgaven voor globaal tekstbegrip in de moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 83(513), 460–462. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1070