Cornelisse, W. (1996). ’Leesstrategieën geven betere resultaten’; Gesprek met Hetty Mulder naar aanleiding van haar proefschrift. Levende Talen Magazine, 83(514), 549–551. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1079