Wesseling, A. (1997). Cd-i in de klas; Verslag van een praktijkonderzoek. Levende Talen Magazine, 84(517), 80–83. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1089