Claessen, F. (2012). Frans in het mbo?. Levende Talen Magazine, 99(3), 40–43. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1098