Steenbakkers, J. (2015). Emil worstelt met werkwoordspelling. Levende Talen Magazine, 102(4), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1107