Bunt, J. (2015). Wie leest, leeft duizend levens tegelijk: Interactieve literatuurlessen rondom een centrale vraag. Levende Talen Magazine, 102(5), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1114