Jong, J. de. (2015). Niet lachen op foto’s. Levende Talen Magazine, 102(5), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1119