Brouwer, J. (1997). Nieuwe media in het talenonderwijs, deel 2. Levende Talen Magazine, 84(520), 314–339. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1125